De medewerkers ontvangen pensioen volgens de regeling van Stipp. Voor de eerste 26 gewerkte weken geldt een wachttijd, daarna 52 weken basispensioen en vervolgens 4 jaar pluspensioen. Hiervan mag positief worden afgeweken door medewerkers direct pensioen te laten opbouwen volgens de basis- of plusregeling. Meer informatie is te vinden op de site van Stipp.

Menu