Dit is afhankelijk van de contractvorm die wordt aangegaan met de medewerkers. Bij contracten zonder loondoorbetalingsverplichting (mogelijk in de eerste 78 gewerkte weken van een uitzendcontract) ligt het ziekterisico altijd bij Personeel Specialisten. Bij contracten met een loondoorbetalingsverplichting kan de keuze gemaakt worden het ziekterisico zelf te nemen of bij Personeel Specialisten neer te leggen. Uiteraard wordt de omrekeningsfactor hierop aangepast.

Menu