Personeel Specialisten is lid van de NBBU en hanteert dan ook de NBBU CAO voor uitzendkrachten.

Voor Payrollmedewerkers Is de gehanteerde CAO afhankelijk van de inlener waar ze actief zullen zijn.

Menu