Afhankelijk van de contractvorm heeft de medewerker één of twee wachtdagen. Indien er een contract is aangegaan met een uitzendbeding eindigt het contract van rechtswege en valt de medewerker onder het UWV. Er zijn dan twee wachtdagen, 70% doorbetaling door het UWV en 20% aanvulling door Personeel Specialisten. Bij contracten zonder uitzendbeding is er sprake van één wachtdag en betalen wij de medewerker 90% van zijn salaris door gedurende de contractperiode.

Bij payrolling worden dezelfde wachtdagen en doorbetalingen gehanteerd, die van toepassing zijn bij de vaste werknemers van de inlener.

Menu