De op 1 januari 2020 ingevoerde Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) creëert een groter contrast tussen payroll en uitzenden.

De huidige definitie van payroll is: “het op basis van een overeenkomst (van opdracht) tussen de werkgever en de derde, waarbij van belang is te weten dat deze niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt”.

Bij uitzenden wordt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samengebracht. De uitzendonderneming heeft een allocatiefunctie. Wanneer een werknemer niet door de werkgever is geworven én exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, dan is er sprake van payroll en niet van uitzenden.

Menu