Payrolling biedt een flexibele oplossing voor het inhuren van personeel. Via payrolling kan een werknemer 3 contracten in 3 jaar krijgen, waarna deze recht heeft op een vast contract. Als er sprake is van een payrollovereenkomst, dan heeft de payrollwerknemer recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de inlener werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies.

Deze arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld het loon, arbeidstijden, overwerk, rusttijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, duur van de vakantie, het werken op feestdagen en bepalingen ten aanzien van zwangere werknemers, gelijke behandeling, en het voorkomen van discriminatie. Daarnaast kunnen deze arbeidsvoorwaarden zien op verlofregelingen, kinderopvangfaciliteiten en scholing.

Naast de flexibele contracten, kan via payrolling ook het ziekterisico bij de payrollorganisatie worden neergelegd. Payrolling is uitermate nuttig voor het inrichten van je flexibele schil om bijvoorbeeld sterke groei, seizoensinvloeden of schommelingen in personeelsbestand op te vangen.

Menu