Personeel Specialisten werkt met drie contractvormen:

  1. Met uitzendbeding: dit is mogelijk in de eerste 78 gewerkte weken, er hoeft geen einddatum te worden afgesproken en het aantal te werken uren is heel flexibel.
  2. Zonder uitzendbeding en zonder loondoorbetalingsverplichting: dit is mogelijk in de eerste 78 gewerkte weken, er wordt wel een einddatum afgesproken, maar het aantal te werken uren is nog steeds flexibel.
  3. Met loondoorbetalingsverplichting: verplicht na 78 gewerkte weken, maar ook al eerder mogelijk, er wordt een einddatum afgesproken en een vast aantal uren voor de medewerker.
Menu